Styret Horten Travforening 2019


Styret pr. 08.03.2021

 

Leder: Tina Gabrielsen

Nestleder: Thomas Kirkeby

Kasserer: Aina Bøe

Sekretær: Yvonne Øverbø

Styremedlem: Kenneth Stensrud

1. Vara: Hilde Jensen

2. Vara: Marius Bugge

 

  ---------------------------------------------------------------------------------

Styremøte 4

21.08.19

Sted:           Kl. 17.30 på Pizzanini i Horten

Tilstede: Tina, Marius, Hege, Thomas K. og Yvonne

Frafall: Stig og Thomas R

 

1.Godkjenning av referat fra forrige styremøte

-Referat er godkjent

 

2. Økonomi

-Stabil

 

3. Hortensdagen 13 september

-Gjennomgang av oppgavene:
*Thomas Rød må begynne å forhøre seg litt om tandemhester som skal brukes.

*Kusker regner vi med skal gå greit

*Ønsker at alle kommer i god tid for pynting av border etc.

*Liste over hester og kusker må lages i flere eksemplarer og leveres blant annet løpsleder.

*Hege sjekker drakter til tandemkuskene

*Oppdatere både hjemmeside og FB


4. Andelshest

-Har sjekket ut flere, men viser seg å være noe vanskelig å finne en egnet hest. Ny annonse vil legges ut etter Klasseløpshelgen er overstått

 

5. Støtte ved innkjøp av åring på auksjon

- Vi ønsker å gi tilskudd til kjøp av hest under Klasseløpsauksjonen i år som i fjor.

*Direkte tilskudd på 10.000,- til medlemmer av HOT som kjøper hest på auksjonen

I tillegg til det økonomiske tilskuddet får man ett av følgende (valgfri) alternativ:

1: To mnd betalt opphold hos en av foreningens travtrenere (Romtveit eller Rasmussen) for temming/innkjøring o.l - verdi ca. 12.000 kr. En måned blir sponset av trener og en måned dekkes av HOT.

 

2: Alle innskudd til Norsk Travkriterium og Norsk Derby betalt av HOT. Verdi mellom 9 og 15.000 kr avhenging av starterklæring finale og klasse.

 

3: 1 pall med kraftfor samt 1 splitter ny Wahlsten travsele fra Topracing AS. Verdi ca. 9.000 kr.

 

Statutter:

1: Det økonomiske tilskuddet begrenses til de første 5 kjøpene gjort under Klasseløpsauksjonen.

2: Gjelder medlemmer hos HOT pr. 25.08.19.

3: Ved flere kjøp blir det totale tilskuddspotter (50.000 kr) fordelt likt på antall kjøpte hester, og uansett maks 10.000 kr pr. hest.

4: Alle kjøp får ett av alternativene

5: Hesten MÅ registreres på et HOT medlem og vedkommende må stå først, som ansvarlig eier. Det kan være andelslag, men da med HOT medlemmet som ansvarlig eier.

 

6. Kort gjennomgang av XGF

- Den ekstraordinære Generalforsamlingen i Vestfold Travforbund ble avholdt på UT rommet 6. august og hvor mistillitsforslaget ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer. Dette resulterte i at 3 av 5 styremedlemmer måtte gå.

Det nye styret i VT ser slik ut:

Leder: Gunnar Flåten

Nestleder: Tone Næss

Styremedlemmer: Truls Glittum, Roger Hansen og Mads Kristiansen.

 

7. Besøk hos Romtveit

-Dato for medlemsbesøk hos Lars O. ROmtveit var dessverre midt i fellesferien og vi så oss nødt til å flytte denne. Marius snakker med Lars og får en ny dato som passer.

 

8. Eventuelt

-Det vil bli arrangert dugnad på Lørge 2.september.

-Vi vil etter hvert sende inn noen forslag til VT. Noe av det som er snakket om er: Reklameskilt på banen, dugnad, lykkehjul osv. Ved lykkehjul, kan travlagene for eksempel. bidra med en liten sum til innkjøp av premier? Dette blir tatt opp igjen ved neste styremøte.

- Ungdomssamling på Norsk hestesenter 3. okt. kl. 18.00 til 6.okt. kl. 15.00. De som ønsker å delta må søke om å få være med og HOT dekker avgiften på 1500 kr. for den ungdommen fra HOT som eventuelt kommer med. Vi har noen kandidater i HOT og disse vil bli kontaktet av styret.

-Høstkonferansen – Hvem i styret skal delta?

-Vi ønsker nok en kveld med utdeling av kaffe, gulrøtter og kjeks til startende på Jarlsberg. Forslag 11 eller 25. okt.

Ref: Yvonne

Styremøte 3

05.06.19

Sted: Pizzanini kl. 17.30

Tilstede: Marius, Hege, Stig, Tina, Thomas K og Yvonne

 

1: Godkjenning av referat fra forrige styremøte

-Referatet er godkjent

 

2. Økonomi

- Bingo inntektene er på vei noe ned dessverre, ellers stabil

 

3: Hortensdagen 13. sept – fordeling av arbeidsoppgaver

-Fordeling av arbeidsoppgaver, se eget vedlegg

-Tandem – Marius og Thomas Rød har hovedansvaret for dette

 -Premier: 1 blomst til 150,- pr. eier, salett til trener, gavekort på 200,- til oppasser,  twist til vinnerkusk og tandemkuskene.

-Ungdom/amatør/monteløp?  – Tina sjekker med Tore

-7500,- pr. sponsor og med inntil 10 personer  pr. sponsor

-Disse vil vi forhøre oss om: Norsk gjenvinning T, Mulitluft S, Jarlsø Marina S,,Torgy S, Sveis-Stål-Montasje H, Heiberg T, Rein Grønt T, Robergs auto S

-Lydanlegg – Yvonne sjekker med Thomas R

 

4: Andelshest

-Marius lager en annonse som skal legges ut på TGN med «etterlysning» av andelshest.

 

5: Rekruttering

- Vi er pr. dags dato 179 medlemmer

-Kinoreklame på kino  - Vi ønsker å kjøre reklamen igjen og dette sjekkes opp etter neon misforståelser ang. pris tidligere.

-Legge ut filmen om ponnitrav på FB…og Du vet du kommer fra Horten…

-Legge ut en oppfordring på FB og vi deler alle sammen.

-Kan Ponnitravvideo kjøres på Solhøy?

 

6: Eventuelt

-Stolpebanker – Det skal kjøpes inn av Marius og Thomas K. tar ansvaret for denne. Leiepris 500,- pr. døgn eller 1000,- pr, helg. Det vil legges ut informasjon på hjemmesiden om dette.

-For ikke-medlemmer som ønsker å være med på V75 middager som enten full- eller delsponses av foreningen, må melde seg inn som medlem

 -Borgertoget i Horten 2020 – Vi ønsker å gå med HOT for å synliggjøre vår lokale travforening.  Det vil bli sendt ut mail til medlemmer i forkant i håp om at flere ønsker å delta.  

-Porsgrunn porselen – lager premier? Porsgrunn porselen oppfordret til sending av mail ra HOT, noe som er gjort, men ikke hørt noe fra de.

Ref: Yvonne

Styremøte 2

03.04.19

Sted: Pizzanini i Horten

Tilstede: Tina, Stig, Hege, Thomas K, Thomas R og Yvonne


1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

-Referatet er godkjent

 

2. Økonomi

-God og stabil

 

3. Hestens dag på Jarlsberg 04. mai 2019

- Det trengs helst 10 personer som kan stille til dugnad. Oppgavene er alt fra parkering, grilling, konkurranser osv. Vi må prøve å spørre folk om de er interessert, samt legge sende forespørsel på mail og hjemmeside/FB.

 

4.Andelshest

- Den var startet en dialog ang. en potensiell andelshest, men dette ble lagt på is etter svar på røntgen.

 

5. Medlemsmiddag på Jarlsberg 18. mai 2019

- Tina tar kontakt med Tore med forespørsel om antall plasser vi kan få i år. Det blir deretter sendt ut en mail til alle medlemmer med invitasjon til Jarlsberg denne dagen hvor HOT spanderer middagen.

 

6. Eventuelt

- HOT dekker avgiften på kr. 500,- for medlemmer som har åring som skal være med Til Start prosjektet på Jarlsberg travbane også iår. Dette vil bli annonsert på hjemmeside/FB. Søker må sende en enkel søknad til styret og med en bekreftelse på at man er deltager.

- Tippekonkurransen: Navn og antall legges ut på hjemmesiden/FB

-Amatørkuskkonkurransen: Premier skal deles ut etter hvert kvartal.

-Utdeling av kaffe og gulerøtter på Jarlsberg 01. Mars ble veldig godt mottatt. Vi ønsker å gjenta dette.

- Lokaler til GF 2020 er bestilt.

-Neste styremøte: 05.juni

Ref: Yvonne Øvrebø

Styremøte 1 

06.02.19

Sted: Hos Tina kl. 17.30

Tilstede: Tina, Marius, Stig, Thomas R, Thomas K og Yvonne 

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Referatet er godkjent.

2: Konstituering nytt styre m/ fordeling av arbeidsoppgaver
Nytt styre er som følger:
Leder:   Tina Gabrielsen
Nestleder:   Marius Bugge
Kasserer:   Stig Gyllensten
Sekretær:    Yvonne Øvrebø
Styremedlem:  Hege Cecilie Rollstad
Varamedlem:  Thomas Rød
Varamedlem:  Thomas Kirkeby


Oppgaver:
Medlemsansvarlig: Hege Cecilie Rollstad og Thomas Kirkeby
Ponniansvarlig:  Hege Cecilie Rollstad 
Vognansvarlig Jarlsberg:   Thomas Rød
Webansvarlig:  Marius Bugge
Facebook:   Yvonne Øvrebø
Teknisk ansvarlig: Marius Bugge


Diverse oppgaver:
- Thomas Rød skal kjøpe ny kodelås til vognene på Jarlsberg, samt låse begge vognene sammen.  
- Ansvarlig for løypene Lørge/Kimestad, samt dugnad – Truls Wivestad vil bli forespurt.
- Seierskavalkade for 2019 – Marius setter sammen løpene og Yvonne oppdaterer liste underveis.
- Bestilling av hotellrom og bord som premie av tippekonkurransen ordnes av Marius.

3: Evaluering GF
- Vi er såpass fornøyde med både lokaler og mat, at vi ønsker å holde Generalforsamling for 2020 på samme sted.
- Ønsker musikk etter middagen neste år.
- Foredragsholder – forslag ønskes.
- Pokaler til neste års priser.

4: Sette dato for GF 2020
- Dato: 18 januar

5: Utarbeide årshjul
- Årshjul for 2019 er gjennomgått. Det er satt opp punkter på hva som skal gjennomføres og huskes på dette året.

6: Økonomi
- Grei økonomi, men vi må prøve å holde kostnader nede grunnet noe reduserte bingoinntekter i forhold til tidligere år.

7: Idemyldring
- Konkurransen med tipping av antall seire denne året skal videreføres. Tina sender ut mail.
- Til start prosjektet på Jarlsberg- sjekke litt rundt dette med avgifter osv.
- Styret ønsker å stille med stand på Solhøy i forbindelse med V75.

8: Eventuelt
- Husk å tilbakemelding til Tina på diverse mailer uansett om man har synspunkter eller ikke. God kommunikasjon er viktig for at styret skal fungere ordentlig.
- 1. mars skal flere i styret dele ut kaffe og gulrøtter til startende på Jarlsberg. Klistremerker med foreningens logo skal være på posene med gulrøttene
- Andelshest – luftes nok en gang for medlemmer og ta stilling til dette ved eventuelle henvendelser.
- Neste styremøte: 03. april 2019

Ref: Yvonne

Styremøte 5/18


24.10-2018

Tilstede: Tina, Thomas Rousalis, Stig, Hege, Marius og Yvonne


1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent2. Økonomi

Stabil – bingoinntekter omtrent som i fjor. Grasrotandelen på vei noe ned.


3. Gjennomgang av Hortensdagen

*Totalt 128 stk. var med på Hortensdagen og dette er vi i styret veldig fornøyd med.

*Det har kommet gode tilbakemeldinger fra diverse sponsorer om en vellykket gjennomføring.

*Vi diskuterte litt rundt dette med premiering i hvert løp og ønsker å se på andre løsninger.

Ble enige om at alle skal ha klart hvert sitt forslag til neste styremøte for en vurdering.

*Årets tandemhester fungerte bra og disse kuskene stilte sporty opp: Joakim Hansen, Josefine Eilertsen, Adrian Solberg og Anne Grethe Rasmussen.

*Sponsorprisen vil fra 2019 øke fra 7000,- til 7500,-


4. Generalforsamling 19 januar 2019, fordeling av oppgaver

*Tina har snakket med Vidar Kalnes og han vil gjerne skrive den sportslige delen, noe vi er enormt glade for.
*Egenandelen for medlemmer som ønsker å være med på Generalforsamlingen vil være på 150,-
*Det kom opp flere gode forslag på hvem som kan være foredragsholdere.


5. Eventuelt

* Foreningen har en del ponniutstyr vi ikke får brukt. Thomas tar kontakt med Hans Martin Løve i ponnigruppa om de har behov for noe av dette.
*Amatørmatchen på Jarlsberg – ønsker vi å videreføre dette? Det ble diskutert og vi kom frem til at vi ønsker det, men med noen endringer. Forslag: Poengskala og med premiering hvert kvartal og sele som premie.
* Vi ser på muligheten for jakker med HOT sin logo. Stig sjekker pris ang. brodering.
* Vår årlige tippekonkurranse ble bestemt videreført også til 2019.
* Ponnifilmen HOT har sponset – Marius tar kontakt med Horten kino. Vi ønsker å bruke den som reklame på Den store kinodagen lørdag 3 november, dette i håp om å nå ut til mange for rekruttering.
* Det ble diskutert litt rundt Klasseløpsauksjonen 2019.

Ref: Yvonne

Styremøte 4/18

Styremøte  29.08.18  

Sted:  Kl. 18.00 på Pizzanini.

Tilstede: Stig, Hege, Tina, Thomas Rousalis, Marius, Thomas Rød og Yvonne

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

2. Økonomi

God økonomi. Det har vært noe nedgang i antall grasrotandeler og håper derfor medlemmer og andre har lyst til å knytte sine andeler opp mot HOT.

3: Hortensdagen 14.09.18, fordeling av oppgaver

Vi hadde en gjennomgang av oppgavelista nok en gang og mye har falt på plass, men det gjenstår fremdeles en del. Vi må ha fokus på hester og kusker til tandemløpene våre.  

4. Profilering

Leder ønsker at HOT skal bli mer synlig ved å for eksempel ha på klær med foreningens logo når man er på diverse travbaner og ellers.

Vi ble enige etter en liten idemyldring, at pris på noen konkrete ting skal sjekkes. 

5. Eventuelt

* To av våre medlemmer har søkt støtte til grus til sine treningsløyper på Skoppum og Nykirke.  HOT pleier å bidra med 5000,- til grusing av løyper annet hvert år og begge kvalifiserer til støtte i år. HOT støtter derfor 5000,- x 2.

* Ett medlem har søkt om bidrag til utgifter i forbindelse med ponnilandsleir på Momarken i juni i år. Som kjent er HOT opptatt av rekruttering til travet og vi ønsker å støtte våre unge medlemmer som er i gang med ponnitrav. Det ble derfor besluttet å bidra med 2500,-

* 4 stk. bilkjøring forbudt skilt er bestilt og ferdig laget. Disse skal plasseres i Lørge/Kimestad løypene og er snart på plass.

* Marius har sjekket opp to forskjellige alternativer til pc som skal brukes i styret. Disse alternativene sendes til styret. 

* Dugnad På Lørge/Kimestad blir det i høst. Dato for dette vil sendes ut på mail når den er fastsatt.

 Ref: Yvonne

Styremøte 2/18
Sted:            Kl. 17.30 på Pizzanini
Tilstede:      Tina, Thomas, Marius, Hege, Thomas Rød og Yvonne


1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

 

2. Økonomi

Stig ikke tilstede.

 

3. Planlegging av Hortens dagen

Vi avventer nærmere planlegging av denne dagen til neste styremøte.

4. Referat fra Thomas, Stig og Thomas fra Generalforsamlingen til Vestfold Travforbund.

En gjennomgang – ok.

5. Eventuelt 

* Mottatt søknad om støtte til vest og hjelm fra et medlem

Vedtak: Godkjent med inntil 5000,-  Kvittering må gis til HOT sin kasserer etter innkjøp.     

* Generalforsamling for HOT i 2019

Ett siste lokalet skal sjekkes ut før styret bestemmer endelig lokasjon for neste års Generalforsamling.

*Hjemmesiden vår

Den er treg, samt at man får opp en feilmelding. Dette sjekkes ut og jobbes med.

* Harv

 Kjøp av piggharv til foreningens anlegg på Kimestad/Lørge. Pris innhentet og den ender på 49 900,- pluss mva fra Svinndal Landbruk AS.

Dette er ett vedtak som er godkjent fra tidligere, men som først nå blir satt i verk.

* Generalforsamling i DNT

Styret har sett igjennom dokumentene til den forestående GF.

* Amatørmatchen

Thomas Rød stiller fra HOT.

* Mottatt forslag fra flere medlemmer

Det har kommet innspill om det skal vurderes å flytte Jarlsberg sine trenerstaller til Melsom videregående skole.

Innspillet sendes videre inn til VT.

*Hans Petter Tholfsens minneløp

Styret vedtok i fjor at HOT skal gi ett bidrag på 5000,- til årets løp.

Ref: Yvonne

Styret Horten Travforening 2018


Leder:                    Tina Gabrielsen

Nestleder:              Thomas Rousalis

Kasserer:               Stig Gyllensten

Sekretær:                Yvonne Øvrebø

Styremedlem:         Hege Rollstad

1.Vara:                   Marius Bugge 

2.Vara:                   Thomas Rød

GRASROTANDELEN

  Send sms med GRASROTANDELEN 991717420

til 2020 og få

Horten Travforening

som din Grasrotmottaker.

(Tjenesten er gratis)STYRET

Vil du ha en oversikt over det vi driver med i styret?  Se her!


KONTAKT

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet


HOT YOUTUBE 

 Våre sponsorer: